FANDOM


m (35x35px Shadow)
m
Line 17: Line 17:
 
|[[File:Bonecarver5A.jpg|thumb|56x56px|link=Bonecarver]]
 
|[[File:Bonecarver5A.jpg|thumb|56x56px|link=Bonecarver]]
 
|[[Bonecarver]]
 
|[[Bonecarver]]
|[[File:Shirley-3-icon.png|thumb|45x45px]]
+
|[[File:Shirley-3-icon.png|thumb|45x45px|link=Shirley]]
 
|[[Shirley]]
 
|[[Shirley]]
 
|4 x Any 4★ Shadow Hero
 
|4 x Any 4★ Shadow Hero
 
|-
 
|-
|[[File:Bone GernalA.jpg|thumb|55x55px]]
+
|[[File:Bone GernalA.jpg|thumb|55x55px|link=Bone General]]
 
|[[Bone General]]
 
|[[Bone General]]
|[[File:Chain HammerA-0.jpg|thumb|45x45px]]
+
|[[File:Chain HammerA-0.jpg|thumb|45x45px|link=Chain Hammer]]
 
|[[Chain Hammer]]
 
|[[Chain Hammer]]
 
|4 x Any 4★ Shadow Hero
 
|4 x Any 4★ Shadow Hero
 
|-
 
|-
|[[File:Knightmare KnightA.jpg|thumb|55x55px]]
+
|[[File:Knightmare KnightA.jpg|thumb|55x55px|link=Nightmare Knight]]
 
|[[Nightmare Knight]]
 
|[[Nightmare Knight]]
|[[File:Ice TrollA.jpg|thumb|45x45px]]
+
|[[File:Ice TrollA.jpg|thumb|45x45px|link=Ice Troll]]
 
|[[Ice Troll]]
 
|[[Ice Troll]]
 
|4 x Any 4★ Shadow Hero
 
|4 x Any 4★ Shadow Hero
 
|-
 
|-
|[[File:LambA.jpg|thumb|55x55px]]
+
|[[File:LambA.jpg|thumb|55x55px|link=Lamb]]
 
|[[Lamb]]
 
|[[Lamb]]
|[[File:Chain HammerA-0.jpg|thumb|45x45px]]
+
|[[File:Chain HammerA-0.jpg|thumb|45x45px|link=Chain Hammer]]
 
|[[Chain Hammer]]
 
|[[Chain Hammer]]
 
|4 x Any 4★ Shadow Hero
 
|4 x Any 4★ Shadow Hero
 
|-
 
|-
|[[File:GbagboA.jpg|thumb|55x55px]]
+
|[[File:GbagboA.jpg|thumb|55x55px|link=Gbagbo]]
 
|[[Gbagbo]]
 
|[[Gbagbo]]
|[[File:PoisonA.jpg|thumb|45x45px]]
+
|[[File:PoisonA.jpg|thumb|45x45px|link=Poison Tongue]]
 
|[[Poison Tongue]]
 
|[[Poison Tongue]]
 
|4 x Any 4★ Shadow Hero
 
|4 x Any 4★ Shadow Hero
 
|-
 
|-
|[[File:DeathswormA.jpg|thumb|55x55px]]
+
|[[File:DeathswormA.jpg|thumb|55x55px|link=Deathsworn]]
 
|[[Deathsworn]]
 
|[[Deathsworn]]
|[[File:Shirley-3-icon.png|thumb|45x45px]]
+
|[[File:Shirley-3-icon.png|thumb|45x45px|link=Shirley]]
 
|[[Shirley]]
 
|[[Shirley]]
 
|4 x Any 4★ Shadow Hero
 
|4 x Any 4★ Shadow Hero
 
|-
 
|-
|[[File:GlenA-0.jpg|thumb|55x55px]]
+
|[[File:GlenA-0.jpg|thumb|55x55px|link=Glen]]
 
|[[Glen]]
 
|[[Glen]]
|[[File:Dark PriestA.jpg|thumb|45x45px]]
+
|[[File:Dark PriestA.jpg|thumb|45x45px|link=Dark Priest]]
 
|[[Dark Priest]]
 
|[[Dark Priest]]
 
|4 x Any 4★ Shadow Hero
 
|4 x Any 4★ Shadow Hero
 
|-
 
|-
|[[File:Grumpy CorpseA.jpg|thumb|55x55px]]
+
|[[File:Grumpy CorpseA.jpg|thumb|55x55px|link=Grumpy Corpse]]
 
|[[Grumpy Corpse]]
 
|[[Grumpy Corpse]]
|[[File:Ice TrollA.jpg|thumb|45x45px]]
+
|[[File:Ice TrollA.jpg|thumb|45x45px|link=Ice Troll]]
 
|[[Ice Troll]]
 
|[[Ice Troll]]
 
|4 x Any 4★ Shadow Hero
 
|4 x Any 4★ Shadow Hero
Line 71: Line 71:
 
! style="text-align: left; width: 20%" | Fodder
 
! style="text-align: left; width: 20%" | Fodder
 
|-
 
|-
|[[File:LutzA.jpg|thumb|55x55px]]
+
|[[File:LutzA.jpg|thumb|55x55px|link=Lutz]]
 
|[[Lutz]]
 
|[[Lutz]]
|[[File:GbagboA.jpg|thumb|55x55px]]
+
|[[File:GbagboA.jpg|thumb|55x55px|link=Gbagbo]]
 
|[[Gbagbo]]
 
|[[Gbagbo]]
 
|3 x Any 5★ Shadow Hero
 
|3 x Any 5★ Shadow Hero
 
|-
 
|-
|[[File:KharmaA.jpg|thumb|55x55px]]
+
|[[File:KharmaA.jpg|thumb|55x55px|link=Kharma]]
 
|[[Kharma]]
 
|[[Kharma]]
|[[File:GlenA-0.jpg|thumb|55x55px]]
+
|[[File:GlenA-0.jpg|thumb|55x55px|link=Glen]]
 
|[[Glen]]
 
|[[Glen]]
 
|3 x Any 5★ Shadow Hero
 
|3 x Any 5★ Shadow Hero
 
|-
 
|-
|[[File:Dominator6A.jpg|thumb|56x56px]]
+
|[[File:Dominator6A.jpg|thumb|56x56px|link=Dominator]]
 
|[[Dominator]]
 
|[[Dominator]]
|[[File:Bone GernalA.jpg|thumb|55x55px]]
+
|[[File:Bone GernalA.jpg|thumb|55x55px|link=Bone General]]
 
|[[Bone General]]
 
|[[Bone General]]
 
|3 x Any 5★ Shadow Hero
 
|3 x Any 5★ Shadow Hero
 
|-
 
|-
|[[File:FieldA.jpg|thumb|56x56px]]
+
|[[File:FieldA.jpg|thumb|56x56px|link=Field]]
 
|[[Field]]
 
|[[Field]]
|[[File:LambA.jpg|thumb|55x55px]]
+
|[[File:LambA.jpg|thumb|55x55px|link=Lamb]]
 
|[[Lamb]]
 
|[[Lamb]]
 
|3 x Any 5★ Shadow Hero
 
|3 x Any 5★ Shadow Hero
 
|-
 
|-
|[[File:WalterA.jpg|thumb|55x55px]]
+
|[[File:WalterA.jpg|thumb|55x55px|link=Walter]]
 
|[[Walter]]
 
|[[Walter]]
|[[File:Bonecarver5A.jpg|thumb|56x56px]]
+
|[[File:Bonecarver5A.jpg|thumb|56x56px|link=Bonecarver]]
 
|[[Bonecarver]]
 
|[[Bonecarver]]
 
|3 x Any 5★ Shadow Hero
 
|3 x Any 5★ Shadow Hero
 
|-
 
|-
|[[File:Deathsworm6A.jpg|thumb|55x55px]]
+
|[[File:Deathsworm6A.jpg|thumb|55x55px|link=Deathsworn]]
 
|[[Deathsworn]]
 
|[[Deathsworn]]
|[[File:GlenA-0.jpg|thumb|55x55px]]
+
|[[File:GlenA-0.jpg|thumb|55x55px|link=Glen]]
 
|[[Glen]]
 
|[[Glen]]
 
|3 x Any 5★ Shadow Hero
 
|3 x Any 5★ Shadow Hero
 
|-
 
|-
|[[File:Bonecarver6A.jpg|thumb|55x55px]]
+
|[[File:Bonecarver6A.jpg|thumb|55x55px|link=Bonecarver]]
 
|[[Bonecarver]]
 
|[[Bonecarver]]
|[[File:GbagboA.jpg|thumb|55x55px]]
+
|[[File:GbagboA.jpg|thumb|55x55px|link=Gbagbo]]
 
|[[Gbagbo]]
 
|[[Gbagbo]]
 
|3 x Any 5★ Shadow Hero
 
|3 x Any 5★ Shadow Hero
 
|-
 
|-
|[[File:Glen6A.jpg|thumb|55x55px]]
+
|[[File:Glen6A.jpg|thumb|55x55px|link=Glen]]
 
|[[Glen]]
 
|[[Glen]]
|[[File:DeathswormA.jpg|thumb|55x55px]]
+
|[[File:DeathswormA.jpg|thumb|55x55px|link=Deathsworn]]
 
|[[Deathsworn]]
 
|[[Deathsworn]]
 
|3 x Any 5★ Shadow Hero
 
|3 x Any 5★ Shadow Hero
 
|-
 
|-
|[[File:Blood BladeA.jpg|thumb|55x55px]]
+
|[[File:Blood BladeA.jpg|thumb|55x55px|link=Blood Blade]]
 
|[[Blood Blade]]
 
|[[Blood Blade]]
|[[File:Bonecarver5A.jpg|thumb|56x56px]]
+
|[[File:Bonecarver5A.jpg|thumb|56x56px|link=Bonecarver]]
 
|[[Bonecarver]]
 
|[[Bonecarver]]
 
|3 x Any 5★ Shadow Hero
 
|3 x Any 5★ Shadow Hero
 
|-
 
|-
|[[File:AidanA.jpg|thumb|55x55px]]
+
|[[File:AidanA.jpg|thumb|55x55px|link=Aidan]]
 
|[[Aidan]]
 
|[[Aidan]]
|[[File:DeathswormA.jpg|thumb|55x55px]]
+
|[[File:DeathswormA.jpg|thumb|55x55px|link=Deathsworn]]
 
|[[Deathsworn]]
 
|[[Deathsworn]]
 
|3 x Any 5★ Shadow Hero
 
|3 x Any 5★ Shadow Hero
 
|-
 
|-
|[[File:BaadeA.jpg|thumb|55x55px]]
+
|[[File:BaadeA.jpg|thumb|55x55px|link=Baade]]
 
|[[Baade]]
 
|[[Baade]]
|[[File:Knightmare KnightA.jpg|thumb|55x55px]]
+
|[[File:Knightmare KnightA.jpg|thumb|55x55px|link=Nightmare Knight]]
 
|[[Nightmare Knight]]
 
|[[Nightmare Knight]]
 
|3 x Any 5★ Shadow Hero
 
|3 x Any 5★ Shadow Hero
Line 146: Line 146:
 
! style="text-align: left; width: 20%" | Fodder
 
! style="text-align: left; width: 20%" | Fodder
 
|-
 
|-
|[[File:Liquor5A.png|thumb|45px]]
+
|[[File:Liquor5A.png|thumb|45px|link=Liquor]]
 
|[[Liquor]]
 
|[[Liquor]]
|[[File:Tara's_Servant-3-icon.png|thumb|45px]]
+
|[[File:Tara's_Servant-3-icon.png|thumb|45px|link=Tara's Servant]]
 
|[[Tara's Servant]]
 
|[[Tara's Servant]]
 
|4 x Any 4★ Fortress Hero
 
|4 x Any 4★ Fortress Hero
 
|-
 
|-
|[[File:Iron_Bambi5A.png|thumb|45px]]
+
|[[File:Iron_Bambi5A.png|thumb|45px|link=Iron Bambi]]
 
|[[Iron Bambi]]
 
|[[Iron Bambi]]
|[[File:Fire_Fist-3-icon.png|thumb|45px]]
+
|[[File:Fire_Fist-3-icon.png|thumb|45px|link=Fire Fist]]
 
|[[Fire Fist]]
 
|[[Fire Fist]]
 
|4 x Any 4★ Fortress Hero
 
|4 x Any 4★ Fortress Hero
 
|-
 
|-
|[[File:Kristian5A.png|thumb|45px]]
+
|[[File:Kristian5A.png|thumb|45px|link=Kristian]]
 
|[[Kristian]]
 
|[[Kristian]]
|[[File:Carver-3-icon.png|thumb|45px]]
+
|[[File:Carver-3-icon.png|thumb|45px|link=Carver]]
 
|[[Carver]]
 
|[[Carver]]
 
|4 x Any 4★ Fortress Hero
 
|4 x Any 4★ Fortress Hero
 
|-
 
|-
|[[File:Roy5A.png|thumb|45px]]
+
|[[File:Roy5A.png|thumb|45px|link=Roy]]
 
|[[Roy]]
 
|[[Roy]]
|[[File:Carver-3-icon.png|thumb|45px]]
+
|[[File:Carver-3-icon.png|thumb|45px|link=Carver]]
 
|[[Carver]]
 
|[[Carver]]
 
|4 x Any 4★ Fortress Hero
 
|4 x Any 4★ Fortress Hero
 
|-
 
|-
|[[File:Sierra5A.png|thumb|45px]]
+
|[[File:Sierra5A.png|thumb|45px|link=Sierra]]
 
|[[Sierra]]
 
|[[Sierra]]
|[[File:Reggie-3-icon.png|thumb|45px]]
+
|[[File:Reggie-3-icon.png|thumb|45px|link=Reggie]]
 
|[[Reggie]]
 
|[[Reggie]]
 
|4 x Any 4★ Fortress Hero
 
|4 x Any 4★ Fortress Hero
 
|-
 
|-
|[[File:LM-02-5A.png|thumb|45px]]
+
|[[File:LM-02-5A.png|thumb|45px|link=LM-02]]
 
|[[LM-02]]
 
|[[LM-02]]
|[[File:MK-03-3-icon.png|thumb|45px]]
+
|[[File:MK-03-3-icon.png|thumb|45px|link=MK-03]]
 
|[[MK-03]]
 
|[[MK-03]]
 
|4 x Any 4★ Fortress Hero
 
|4 x Any 4★ Fortress Hero
 
|-
 
|-
|[[File:Storm_Hudde5A.png|thumb|45px]]
+
|[[File:Storm_Hudde5A.png|thumb|45px|link=Storm Hudde]]
 
|[[Storm Hudde]]
 
|[[Storm Hudde]]
|[[File:Fire_Fist-3-icon.png|thumb|45px]]
+
|[[File:Fire_Fist-3-icon.png|thumb|45px|link=Fire Fist]]
 
|[[Fire Fist]]
 
|[[Fire Fist]]
 
|4 x Any 4★ Fortress Hero
 
|4 x Any 4★ Fortress Hero
 
|-
 
|-
|[[File:Time_Mage5A.png|thumb|45px]]
+
|[[File:Time_Mage5A.png|thumb|45px|link=Time Mage]]
 
|[[Time Mage]]
 
|[[Time Mage]]
|[[File:Reggie-3-icon.png|thumb|45px]]
+
|[[File:Reggie-3-icon.png|thumb|45px|link=Reggie]]
 
|[[Reggie]]
 
|[[Reggie]]
 
|4 x Any 4★ Fortress Hero
 
|4 x Any 4★ Fortress Hero
Line 202: Line 202:
 
! style="text-align: left; width: 20%" | Fodder
 
! style="text-align: left; width: 20%" | Fodder
 
|-
 
|-
|[[File:Kristian6A.png|thumb|45px]]
+
|[[File:Kristian6A.png|thumb|45px|link=Kristian]]
 
|[[Kristian]]
 
|[[Kristian]]
|[[File:Iron_Bambi5A.png|thumb|45px]]
+
|[[File:Iron_Bambi5A.png|thumb|45px|link=Iron Bambi]]
 
|[[Iron Bambi]]
 
|[[Iron Bambi]]
 
|3 x Any 5★ Fortress Hero
 
|3 x Any 5★ Fortress Hero
 
|-
 
|-
|[[File:Miki6A.png|thumb|45px]]
+
|[[File:Miki6A.png|thumb|45px|link=Miki]]
 
|[[Miki]]
 
|[[Miki]]
|[[File:Roy5A.png|thumb|45px]]
+
|[[File:Roy5A.png|thumb|45px|link=Roy]]
 
|[[Roy]]
 
|[[Roy]]
 
|3 x Any 5★ Fortress Hero
 
|3 x Any 5★ Fortress Hero
 
|-
 
|-
|[[File:Roy6A.png|thumb|45px]]
+
|[[File:Roy6A.png|thumb|45px|link=Roy]]
 
|[[Roy]]
 
|[[Roy]]
|[[File:Liquor5A.png|thumb|45px]]
+
|[[File:Liquor5A.png|thumb|45px|link=Liquor]]
 
|[[Liquor]]
 
|[[Liquor]]
 
|3 x Any 5★ Fortress Hero
 
|3 x Any 5★ Fortress Hero
 
|-
 
|-
|[[File:Emily6A.png|thumb|45px]]
+
|[[File:Emily6A.png|thumb|45px|link=Emily]]
 
|[[Emily]]
 
|[[Emily]]
|[[File:Time_Mage5A.png|thumb|45px]]
+
|[[File:Time_Mage5A.png|thumb|45px|link=Time Mage]]
 
|[[Time Mage]]
 
|[[Time Mage]]
 
|3 x Any 5★ Fortress Hero
 
|3 x Any 5★ Fortress Hero
 
|-
 
|-
|[[File:Sierra6A.png|thumb|45px]]
+
|[[File:Sierra6A.png|thumb|45px|link=Sierra]]
 
|[[Sierra]]
 
|[[Sierra]]
|[[File:Kristian5A.png|thumb|45px]]
+
|[[File:Kristian5A.png|thumb|45px|link=Kristian]]
 
|[[Kristian]]
 
|[[Kristian]]
 
|3 x Any 5★ Fortress Hero
 
|3 x Any 5★ Fortress Hero
 
|-
 
|-
|[[File:Ormus6A.png|thumb|45px]]
+
|[[File:Ormus6A.png|thumb|45px|link=Ormus]]
 
|[[Ormus]]
 
|[[Ormus]]
|[[File:Time_Mage5A.png|thumb|45px]]
+
|[[File:Time_Mage5A.png|thumb|45px|link=Time Mage]]
 
|[[Time Mage]]
 
|[[Time Mage]]
 
|3 x Any 5★ Fortress Hero
 
|3 x Any 5★ Fortress Hero
 
|-
 
|-
|[[File:Iceblink6A.png|thumb|45px]]
+
|[[File:Iceblink6A.png|thumb|45px|link=Iceblink]]
 
|[[Iceblink]]
 
|[[Iceblink]]
|[[File:Kristian5A.png|thumb|45px]]
+
|[[File:Kristian5A.png|thumb|45px|link=Kristian]]
 
|[[Kristian]]
 
|[[Kristian]]
 
|3 x Any 5★ Fortress Hero
 
|3 x Any 5★ Fortress Hero
 
|-
 
|-
|[[File:OD-016A.png|thumb|45px]]
+
|[[File:OD-016A.png|thumb|45px|link=OD-01]]
 
|[[OD-01]]
 
|[[OD-01]]
|[[File:LM-02-5A.png|thumb|45px]]
+
|[[File:LM-02-5A.png|thumb|45px|link=LM-02]]
 
|[[LM-02]]
 
|[[LM-02]]
 
|3 x Any 5★ Fortress Hero
 
|3 x Any 5★ Fortress Hero
 
|-
 
|-
|[[File:Bleecker6A.png|thumb|45px]]
+
|[[File:Bleecker6A.png|thumb|45px|link=Bleecker]]
 
|[[Bleecker]]
 
|[[Bleecker]]
|[[File:Liquor5A.png|thumb|45px]]
+
|[[File:Liquor5A.png|thumb|45px|link=Liquor]]
 
|[[Liquor]]
 
|[[Liquor]]
 
|3 x Any 5★ Fortress Hero
 
|3 x Any 5★ Fortress Hero
 
|-
 
|-
|[[File:Honor_Guard6A.png|thumb|45px]]
+
|[[File:Honor_Guard6A.png|thumb|45px|link=Honor Guard]]
 
|[[Honor Guard]]
 
|[[Honor Guard]]
|[[File:Storm_Hudde5A.png|thumb|45px]]
+
|[[File:Storm_Hudde5A.png|thumb|45px|link=Storm Hudde]]
 
|[[Storm Hudde]]
 
|[[Storm Hudde]]
 
|3 x Any 5★ Fortress Hero
 
|3 x Any 5★ Fortress Hero
 
|-
 
|-
|[[File:Mirage6A.png|thumb|45px]]
+
|[[File:Mirage6A.png|thumb|45px|link=Mirage]]
 
|[[Mirage]]
 
|[[Mirage]]
|[[File:Roy5A.png|thumb|45px]]
+
|[[File:Roy5A.png|thumb|45px|link=Roy]]
 
|[[Roy]]
 
|[[Roy]]
 
|3 x Any 5★ Fortress Hero
 
|3 x Any 5★ Fortress Hero
 
|-
 
|-
|[[File:Flame_Strike6A.png|thumb|45px]]
+
|[[File:Flame_Strike6A.png|thumb|45px|link=Flame Strike]]
 
|[[Flame Strike]]
 
|[[Flame Strike]]
|[[File:Sierra5A.png|thumb|45px]]
+
|[[File:Sierra5A.png|thumb|45px|link=Sierra]]
 
|[[Sierra]]
 
|[[Sierra]]
 
|3 x Any 5★ Fortress Hero
 
|3 x Any 5★ Fortress Hero
Line 283: Line 283:
 
! style="text-align: left; width: 20%" | Fodder
 
! style="text-align: left; width: 20%" | Fodder
 
|-
 
|-
|[[File:Destroyer5A.png|thumb|45px]]
+
|[[File:Destroyer5A.png|thumb|45px|link=Destroyer]]
 
|[[Destroyer]]
 
|[[Destroyer]]
|[[File:Wild_Beast-3-icon.png|thumb|45px]]
+
|[[File:Wild_Beast-3-icon.png|thumb|45px|link=Wild Beast]]
 
|[[Wild Beast]]
 
|[[Wild Beast]]
 
|4 x Any 4★ Abyss Hero
 
|4 x Any 4★ Abyss Hero
 
|-
 
|-
|[[File:Tanner5A.png|thumb|45px]]
+
|[[File:Tanner5A.png|thumb|45px|link=Tanner]]
 
|[[Tanner]]
 
|[[Tanner]]
|[[File:Abyss_Guard--3-icon.png|thumb|45px]]
+
|[[File:Abyss_Guard--3-icon.png|thumb|45px|link=Abyss Guard]]
 
|[[Abyss Guard]]
 
|[[Abyss Guard]]
 
|4 x Any 4★ Abyss Hero
 
|4 x Any 4★ Abyss Hero
 
|-
 
|-
|[[File:Norma5A.png|thumb|45px]]
+
|[[File:Norma5A.png|thumb|45px|link=Norma]]
 
|[[Norma]]
 
|[[Norma]]
|[[File:Mirko-3-icon.png|thumb|45px]]
+
|[[File:Mirko-3-icon.png|thumb|45px|link=Mirko]]
 
|[[Mirko]]
 
|[[Mirko]]
 
|4 x Any 4★ Abyss Hero
 
|4 x Any 4★ Abyss Hero
 
|-
 
|-
|[[File:Aleria5A.png|thumb|45px]]
+
|[[File:Aleria5A.png|thumb|45px|link=Aleria]]
 
|[[Aleria]]
 
|[[Aleria]]
|[[File:Mirko-3-icon.png|thumb|45px]]
+
|[[File:Mirko-3-icon.png|thumb|45px|link=Mirko]]
 
|[[Mirko]]
 
|[[Mirko]]
 
|4 x Any 4★ Abyss Hero
 
|4 x Any 4★ Abyss Hero
 
|-
 
|-
|[[File:Akasha5A.png|thumb|45px]]
+
|[[File:Akasha5A.png|thumb|45px|link=Akasha]]
 
|[[Akasha]]
 
|[[Akasha]]
|[[File:Succube-3-icon.png|thumb|45px]]
+
|[[File:Succube-3-icon.png|thumb|45px|link=Succube]]
 
|[[Succube]]
 
|[[Succube]]
 
|4 x Any 4★ Abyss Hero
 
|4 x Any 4★ Abyss Hero
 
|-
 
|-
|[[File:Immolatus5A.png|thumb|45px]]
+
|[[File:Immolatus5A.png|thumb|45px|link=Immolatus]]
 
|[[Immolatus]]
 
|[[Immolatus]]
|[[File:Flaming_Lips-3-icon.png|thumb|45px]]
+
|[[File:Flaming_Lips-3-icon.png|thumb|45px|link=Flaming Lips]]
 
|[[Flaming Lips]]
 
|[[Flaming Lips]]
 
|4 x Any 4★ Abyss Hero
 
|4 x Any 4★ Abyss Hero
 
|-
 
|-
|[[File:Rogge5A.png|thumb|45px]]
+
|[[File:Rogge5A.png|thumb|45px|link=Rogge]]
 
|[[Rogge]]
 
|[[Rogge]]
|[[File:Wild_Beast-3-icon.png|thumb|45px]]
+
|[[File:Wild_Beast-3-icon.png|thumb|45px|link=Wild Beast]]
 
|[[Wild Beast]]
 
|[[Wild Beast]]
 
|4 x Any 4★ Abyss Hero
 
|4 x Any 4★ Abyss Hero
 
|-
 
|-
|[[File:Lemegeton5A.png|thumb|45px]]
+
|[[File:Lemegeton5A.png|thumb|45px|link=Lemegeton]]
 
|[[Lemegeton]]
 
|[[Lemegeton]]
|[[File:Flaming_Lips-3-icon.png|thumb|45px]]
+
|[[File:Flaming_Lips-3-icon.png|thumb|45px|link=Flaming Lips]]
 
|[[Flaming Lips]]
 
|[[Flaming Lips]]
 
|4 x Any 4★ Abyss Hero
 
|4 x Any 4★ Abyss Hero
Line 338: Line 338:
 
! style="text-align: left; width: 20%" | Fodder
 
! style="text-align: left; width: 20%" | Fodder
 
|-
 
|-
|[[File:Karim6A.png|thumb|45px]]
+
|[[File:Karim6A.png|thumb|45px|link=Karim]]
 
|[[Karim]]
 
|[[Karim]]
|[[File:Aleria5A.png|thumb|45px]]
+
|[[File:Aleria5A.png|thumb|45px|link=Aleria]]
 
|[[Aleria]]
 
|[[Aleria]]
 
|3 x Any 5★ Abyss Hero
 
|3 x Any 5★ Abyss Hero
 
|-
 
|-
|[[File:Barea6A.png|thumb|45px]]
+
|[[File:Barea6A.png|thumb|45px|link=Barea]]
 
|[[Barea]]
 
|[[Barea]]
|[[File:Rogge5A.png|thumb|45px]]
+
|[[File:Rogge5A.png|thumb|45px|link=Rogge]]
 
|[[Rogge]]
 
|[[Rogge]]
 
|3 x Any 5★ Abyss Hero
 
|3 x Any 5★ Abyss Hero
 
|-
 
|-
|[[File:Destroyer6A.png|thumb|45px]]
+
|[[File:Destroyer6A.png|thumb|45px|link=Destroyer]]
 
|[[Destroyer]]
 
|[[Destroyer]]
|[[File:Akasha5A.png|thumb|45px]]
+
|[[File:Akasha5A.png|thumb|45px|link=Akasha]]
 
|[[Akasha]]
 
|[[Akasha]]
 
|3 x Any 5★ Abyss Hero
 
|3 x Any 5★ Abyss Hero
 
|-
 
|-
|[[File:Norma6A.png|thumb|45px]]
+
|[[File:Norma6A.png|thumb|45px|link=Norma]]
 
|[[Norma]]
 
|[[Norma]]
|[[File:Aleria5A.png|thumb|45px]]
+
|[[File:Aleria5A.png|thumb|45px|link=Aleria]]
 
|[[Aleria]]
 
|[[Aleria]]
 
|3 x Any 5★ Abyss Hero
 
|3 x Any 5★ Abyss Hero
 
|-
 
|-
|[[File:Margaret6A.png|thumb|45px]]
+
|[[File:Margaret6A.png|thumb|45px|link=Margaret]]
 
|[[Margaret]]
 
|[[Margaret]]
|[[File:Norma5A.png|thumb|45px]]
+
|[[File:Norma5A.png|thumb|45px|link=Norma]]
 
|[[Norma]]
 
|[[Norma]]
 
|3 x Any 5★ Abyss Hero
 
|3 x Any 5★ Abyss Hero
 
|-
 
|-
|[[File:Aleria6A.png|thumb|45px]]
+
|[[File:Aleria6A.png|thumb|45px|link=Aleria]]
 
|[[Aleria]]
 
|[[Aleria]]
|[[File:Norma5A.png|thumb|45px]]
+
|[[File:Norma5A.png|thumb|45px|link=Norma]]
 
|[[Norma]]
 
|[[Norma]]
 
|3 x Any 5★ Abyss Hero
 
|3 x Any 5★ Abyss Hero
 
|-
 
|-
|[[File:Dantalian6A.png|thumb|45px]]
+
|[[File:Dantalian6A.png|thumb|45px|link=Dantalian]]
 
|[[Dantalian]]
 
|[[Dantalian]]
|[[File:Lemegeton5A.png|thumb|45px]]
+
|[[File:Lemegeton5A.png|thumb|45px|link=Lemegeton]]
 
|[[Lemegeton]]
 
|[[Lemegeton]]
 
|3 x Any 5★ Abyss Hero
 
|3 x Any 5★ Abyss Hero
 
|-
 
|-
|[[File:Gusta6A.png|thumb|45px]]
+
|[[File:Gusta6A.png|thumb|45px|link=Gusta]]
 
|[[Gusta]]
 
|[[Gusta]]
|[[File:Tanner5A.png|thumb|45px]]
+
|[[File:Tanner5A.png|thumb|45px|link=Tanner]]
 
|[[Tanner]]
 
|[[Tanner]]
 
|3 x Any 5★ Abyss Hero
 
|3 x Any 5★ Abyss Hero
 
|-
 
|-
|[[File:Lord_Balrog6A.png|thumb|45px]]
+
|[[File:Lord_Balrog6A.png|thumb|45px|link=Lord Balrog]]
 
|[[Lord Balrog]]
 
|[[Lord Balrog]]
|[[File:Lemegeton5A.png|thumb|45px]]
+
|[[File:Lemegeton5A.png|thumb|45px|link=Lemegeton]]
 
|[[Lemegeton]]
 
|[[Lemegeton]]
 
|3 x Any 5★ Abyss Hero
 
|3 x Any 5★ Abyss Hero
 
|-
 
|-
|[[File:Queen6A.png|thumb|45px]]
+
|[[File:Queen6A.png|thumb|45px|link=Queen]]
 
|[[Queen]]
 
|[[Queen]]
|[[File:Akasha5A.png|thumb|45px]]
+
|[[File:Akasha5A.png|thumb|45px|link=Akasha]]
 
|[[Akasha]]
 
|[[Akasha]]
 
|3 x Any 5★ Abyss Hero
 
|3 x Any 5★ Abyss Hero
 
|-
 
|-
|[[File:Fat_Mu6A.png|thumb|45px]]
+
|[[File:Fat_Mu6A.png|thumb|45px|link=Fat Mu]]
 
|[[Fat Mu]]
 
|[[Fat Mu]]
|[[File:Tanner5A.png|thumb|45px]]
+
|[[File:Tanner5A.png|thumb|45px|link=Tanner]]
 
|[[Tanner]]
 
|[[Tanner]]
 
|3 x Any 5★ Abyss Hero
 
|3 x Any 5★ Abyss Hero

Revision as of 04:27, July 27, 2017

Creation circle

The creation circle is used to create 5★ and 6★ heroes by fusing weaker heroes together. All 3★ heroes are used in a 5★ hero fusing. Only the level of the first hero is important as the fused hero will come out with the same level as it.
Shadow Shadow

Hero 3★ Fodder
Bonecarver5A
Bonecarver
Shirley-3-icon
Shirley 4 x Any 4★ Shadow Hero
Bone GernalA
Bone General
Chain HammerA-0
Chain Hammer 4 x Any 4★ Shadow Hero
Knightmare KnightA
Nightmare Knight
Ice TrollA
Ice Troll 4 x Any 4★ Shadow Hero
LambA
Lamb
Chain HammerA-0
Chain Hammer 4 x Any 4★ Shadow Hero
GbagboA
Gbagbo
PoisonA
Poison Tongue 4 x Any 4★ Shadow Hero
DeathswormA
Deathsworn
Shirley-3-icon
Shirley 4 x Any 4★ Shadow Hero
GlenA-0
Glen
Dark PriestA
Dark Priest 4 x Any 4★ Shadow Hero
Grumpy CorpseA
Grumpy Corpse
Ice TrollA
Ice Troll 4 x Any 4★ Shadow Hero
Hero 5★ Fodder
LutzA
Lutz
GbagboA
Gbagbo 3 x Any 5★ Shadow Hero
KharmaA
Kharma
GlenA-0
Glen 3 x Any 5★ Shadow Hero
Dominator6A
Dominator
Bone GernalA
Bone General 3 x Any 5★ Shadow Hero
FieldA
Field
LambA
Lamb 3 x Any 5★ Shadow Hero
WalterA
Walter
Bonecarver5A
Bonecarver 3 x Any 5★ Shadow Hero
Deathsworm6A
Deathsworn
GlenA-0
Glen 3 x Any 5★ Shadow Hero
Bonecarver6A
Bonecarver
GbagboA
Gbagbo 3 x Any 5★ Shadow Hero
Glen6A
Glen
DeathswormA
Deathsworn 3 x Any 5★ Shadow Hero
Blood BladeA
Blood Blade
Bonecarver5A
Bonecarver 3 x Any 5★ Shadow Hero
AidanA
Aidan
DeathswormA
Deathsworn 3 x Any 5★ Shadow Hero
BaadeA
Baade
Knightmare KnightA
Nightmare Knight 3 x Any 5★ Shadow Hero

Fortress Fortress

Hero 3★ Fodder
Liquor5A
Liquor
Tara's Servant-3-icon
Tara's Servant 4 x Any 4★ Fortress Hero
Iron Bambi5A
Iron Bambi
Fire Fist-3-icon
Fire Fist 4 x Any 4★ Fortress Hero
Kristian5A
Kristian
Carver-3-icon
Carver 4 x Any 4★ Fortress Hero
Roy5A
Roy
Carver-3-icon
Carver 4 x Any 4★ Fortress Hero
Sierra5A
Sierra
Reggie-3-icon
Reggie 4 x Any 4★ Fortress Hero
LM-02-5A
LM-02
MK-03-3-icon
MK-03 4 x Any 4★ Fortress Hero
Storm Hudde5A
Storm Hudde
Fire Fist-3-icon
Fire Fist 4 x Any 4★ Fortress Hero
Time Mage5A
Time Mage
Reggie-3-icon
Reggie 4 x Any 4★ Fortress Hero
Hero 5★ Fodder
Kristian6A
Kristian
Iron Bambi5A
Iron Bambi 3 x Any 5★ Fortress Hero
Miki6A
Miki
Roy5A
Roy 3 x Any 5★ Fortress Hero
Roy6A
Roy
Liquor5A
Liquor 3 x Any 5★ Fortress Hero
Emily6A
Emily
Time Mage5A
Time Mage 3 x Any 5★ Fortress Hero
Sierra6A
Sierra
Kristian5A
Kristian 3 x Any 5★ Fortress Hero
Ormus6A
Ormus
Time Mage5A
Time Mage 3 x Any 5★ Fortress Hero
Iceblink6A
Iceblink
Kristian5A
Kristian 3 x Any 5★ Fortress Hero
OD-016A
OD-01
LM-02-5A
LM-02 3 x Any 5★ Fortress Hero
Bleecker6A
Bleecker
Liquor5A
Liquor 3 x Any 5★ Fortress Hero
Honor Guard6A
Honor Guard
Storm Hudde5A
Storm Hudde 3 x Any 5★ Fortress Hero
Mirage6A
Mirage
Roy5A
Roy 3 x Any 5★ Fortress Hero
Flame Strike6A
Flame Strike
Sierra5A
Sierra 3 x Any 5★ Fortress Hero

Abyss Abyss

Hero 3★ Fodder
Destroyer5A
Destroyer
Wild Beast-3-icon
Wild Beast 4 x Any 4★ Abyss Hero
Tanner5A
Tanner
Abyss Guard--3-icon
Abyss Guard 4 x Any 4★ Abyss Hero
Norma5A
Norma
Mirko-3-icon
Mirko 4 x Any 4★ Abyss Hero
Aleria5A
Aleria
Mirko-3-icon
Mirko 4 x Any 4★ Abyss Hero
Akasha5A
Akasha
Succube-3-icon
Succube 4 x Any 4★ Abyss Hero
Immolatus5A
Immolatus
Flaming Lips-3-icon
Flaming Lips 4 x Any 4★ Abyss Hero
Rogge5A
Rogge
Wild Beast-3-icon
Wild Beast 4 x Any 4★ Abyss Hero
Lemegeton5A
Lemegeton
Flaming Lips-3-icon
Flaming Lips 4 x Any 4★ Abyss Hero
Hero 5★ Fodder
Karim6A
Karim
Aleria5A
Aleria 3 x Any 5★ Abyss Hero
Barea6A
Barea
Rogge5A
Rogge 3 x Any 5★ Abyss Hero
Destroyer6A
Destroyer
Akasha5A
Akasha 3 x Any 5★ Abyss Hero
Norma6A
Norma
Aleria5A
Aleria 3 x Any 5★ Abyss Hero
Margaret6A
Margaret
Norma5A
Norma 3 x Any 5★ Abyss Hero
Aleria6A
Aleria
Norma5A
Norma 3 x Any 5★ Abyss Hero
Dantalian6A
Dantalian
Lemegeton5A
Lemegeton 3 x Any 5★ Abyss Hero
Gusta6A
Gusta
Tanner5A
Tanner 3 x Any 5★ Abyss Hero
Lord Balrog6A
Lord Balrog
Lemegeton5A
Lemegeton 3 x Any 5★ Abyss Hero
Queen6A
Queen
Akasha5A
Akasha 3 x Any 5★ Abyss Hero
Fat Mu6A
Fat Mu
Tanner5A
Tanner 3 x Any 5★ Abyss Hero

Forest Forest

Hero 3★ Fodder
Ent Elder5A
Ent Elder
Frey-3-icon
Frey 4 x Any 4★ Forest Hero
Kargath5A
Kargath
Undomiel-3-icon
Undomiel 4 x Any 4★ Forest Hero
The Grey Eyed5A
The Grey-eyed
Frey-3-icon
Frey 4 x Any 4★ Forest Hero
Thale5A
Thale
Forests Captain-3-icon
Forests Captain 4 x Any 4★ Forest Hero
Zekkis5A
Zekkis
Blue Shaman-3-icon
Blue Shaman 4 x Any 4★ Forest Hero
Chief5A
Chief
Blue Shaman-3-icon
Blue Shaman 4 x Any 4★ Forest Hero
Headstriker5A
Headstriker
Undomiel-3-icon
Undomiel 4 x Any 4★ Forest Hero
Wind Walker5A
Wind Walker
Sybil-3-icon
Sybil 4 x Any 4★ Forest Hero
Hero 5★ Fodder
The Grey Eyed6A
The Grey-eyed
Headstriker5A
Headstriker 3 x Any 5★ Forest Hero
Eddga6A
Eddga
Chief5A
Chief 3 x Any 5★ Forest Hero
Zekkis6A
Zekkis
Thale5A
Thale 3 x Any 5★ Forest Hero
Rosa6A
Rosa
Zekkis5A
Zekkis 3 x Any 5★ Forest Hero
Malassa6A
Malassa
Kargath5A
Kargath 3 x Any 5★ Forest Hero
Groo6A
Groo
Ent Elder5A
Ent Elder 3 x Any 5★ Forest Hero
Faceless6A
Faceless
Headstriker5A
Headstriker 3 x Any 5★ Forest Hero
Dragon Slayer6A
Dragon Slayer
Kargath5A
Kargath 3 x Any 5★ Forest Hero
Demon Hunter6A
Demon Hunter
Wind Walker5A
Wind Walker 3 x Any 5★ Forest Hero
Thale6A
Thale
Zekkis5A
Zekkis 3 x Any 5★ Forest Hero
Starlight6A
Starlight
Thale5A
Thale 3 x Any 5★ Forest Hero

Dark Dark

Hero 3★ Fodder
Darkness Fanella5A
Darkness Fanella
Ghost of Aspen-3-icon
Ghost of Aspen 4 x Any 4★ Dark Hero
Logan5A
Logan
Ghost of Aspen-3-icon
Ghost of Aspen 4 x Any 4★ Dark Hero
Dark Spirit5A
Dark Spirit
Ghost of Aspen-3-icon
Ghost of Aspen 4 x Any 4★ Dark Hero
Hero 5★ Fodder
Dark Spirit6A
Dark Spirit
Darkness Fanella5A
Darkness Fanella 3 x Any 5★ Dark Hero
Dark Arthindol6A
Dark Arthindol
Darkness Fanella5A
Darkness Fanella 3 x Any 5★ Dark Hero
Das Moge6A
Das Moge
Dark Spirit5A
Dark Spirit 3 x Any 5★ Dark Hero
Sleepless6A
Sleepless
Logan5A
Logan 3 x Any 5★ Dark Hero

Light Light

Hero 3★ Fodder
Divine Spirit5A
Divine Spirit
Holy Kid-3-icon
Holy Kid 4 x Any 4★ Light Hero
Fegan5A
Fegan
Holy Kid-3-icon
Holy Kid 4 x Any 4★ Light Hero
Disciple5A
Disciple
Holy Kid-3-icon
Holy Kid 4 x Any 4★ Light Hero
Hero 5★ Fodder
Michelle6A
Michelle
Disciple5A
Disciple 3 x Any 5★ Light Hero
Gerke6A
Gerke
Disciple5A
Disciple 3 x Any 5★ Light Hero
Divine Spirit6A
Divine Spirit
Disciple5A
Disciple 3 x Any 5★ Light Hero
Asmodel6A
Asmodel
Fegan5A
Fegan 3 x Any 5★ Light Hero
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.